Arbeid & Gezondheid 

 

`Voorkomen is beter dan genezen` zegt het spreekwoord. Daarom sluit u onderhoudscontracten af voor de fax en de computer. Waarom dan ook niet in een vroeg stadium aan de slag met de gezondheid van uw werknemers?

Uw werknemers zijn uw belangrijkste kapitaal! In uw organisatie draait het om vitale en capabele mensen. Daarom investeert u ook in de juiste trainingen en opleidingen. Zodat iedereen het werk goed aankan en optimaal presteert.>

Een goede gezondheid, zowel mentaal als fysiek, is daarbij een eerste vereiste. Toch houdt lang niet iedereen zich actief met zijn of haar gezondheid bezig. Vaak komt men pas in actie als het mis gaat. Deze passieve houding kan leiden tot productiviteitsverlies en zelfs langdurige uitval. Door het stimuleren van een actieve houding is dus veel winst te boeken.


Onze bedrijfsfysiotherapeute is een specialist op dit gebied. Ze houdt zich bezig (op de werkplek) met arbeidsgerelateerde klachten en het oplossen van vraagstukken. Deze kunnen gelegen zijn op het gebied van:

 

 • Verzuimproblematiek

 • Werkplekinrichting

 • Reïntegratie

 • Fysieke belasting

 • Klachten die veel voorkomen zijn o.a. nek-, lage rug-, en schouder/armklachten, CANS (RSI), zwangerschapsgerelateerde klachten, burn-out en stress.

 

Interventies

 

Door de lichamelijke bewegingen en lichamelijk gebruik te signaleren en te beoordelen kunnen de oorzaken worden achterhaald die klachten kunnen veroorzaken. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen werkgebonden en persoonsgebonden (lichamelijke) belasting. Na onderzoek kunnen er interventievoorstellen gedaan worden zoals:

 

 • Voorlichting t.a.v. tillen, zitten en bukken

 • Bedrijfsfitness

 • Werkplekaanpassing

 • Houding en bewegingsinstructies

 • Multidisciplinaire aanpak met bedrijfsarts, bedrijfspsycholoog, ergonoom, arbeidshygiënist, maatschappelijk werker, bedrijfsverpleegkundige en leden van de (interne) arbodienst.

 • Wet- en regelgeving

 

Nieuwe wettelijke maatregelen zoals de afschaf tot verplicht aangesloten zijn bij een Arbodienst, Wet verbetering Poortwachter en directe verwijzing van de arboarts naar de fysiotherapeut zorgen ervoor dat werkgever en werknemer steeds meer betrokken zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid: meer eigen risico en meer verantwoordelijkheid.

 

De bedrijfsfysiotherapeute kan tevens op een bedrijf werkzaam zijn waar werknemers tijdens een spreekuur terecht kunnen voor behandeling, informatie en advies. Beperking van het ziekteverzuim en vermindering van de instroom in de WOA scheelt jaarlijks aanzienlijk in kosten voor uw bedrijf. Gezond ondernemen maakt een onderneming aantrekkelijk en zorgt zo ook voor een beter imago op de arbeidsmarkt.

 

Activiteiten

 

Werkplekonderzoek


Doel van het onderzoek is het opstellen van een werkplekadvies op basis van ergonomische normen en richtlijnen in relatie met houdings- en werkgedrag en de ervaren klachten van de medewerker. 
Om deze problematiek effectief aan te kunnen pakken worden klachten en klachtenpatroon geinventariseerd en vervolgens geanalyseerd door welke factoren deze beinvloedt worden.

 

Preventietraining/ Bedrijfsfitness 


Een arbeidsgerichte training ter verhoging van de belastbaarheid. Te weinig beweging is vaak een oorzaak voor klachten aan het bewegingsapparaat. Middels een persoonlijk fitnessprogramma wordt hieraan gewerkt.

Individuele training op de werkplek 
Een werkplekonderzoek kan eenmalig zijn,maar kan ook een training of behandeling tot gevolg hebben. Naar behoefte wordt er met regelmaat gecontroleerd of de aangegeven instructies worden toegepast. De medewerker wordt hierdoor meer bewust van zijn/ haar eigen handelen.

 

Fysiotherapeutisch spreekuur 
Bespreken van de vraagstukken rondom arbeid en gezondheid met de werknemer, Personeel en Organisatie, Management/ directie/ ondernemingsraad, de direct leidinggevende of overige medische disciplines.

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN

CONTACT GEGEVENS

DEN HAAG

Regentesselaan 371

2562 ED 

 

SCHEVENINGEN

Stevinstraat 190

2587 ET 

locatie dexascan

VOORBURG

Savallelaan 8

2273 JX 

Tel: 070-3000041

info@fysiochiro.nl   fax: 070-3547923

Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. Dit kan telefonisch of per mail op werkdagen, binnen kantoortijden van 8.30 – 17.00 uur.

 

Afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht . 

OPENINGSTIJDEN 

MAANDAG - VRIJDAG

8.00 u - 17.00 u

AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN 

Bel ons op werkdagen van 08.30 tot 17.30 op 070-30 000 41 voor meer informatie.

DEXA SCAN

locatie Scheveningen

op afspraak 

100% GECONTRACTEERD 

 

 

Openingstijden kunnen wisselen per lokatie, buiten de reguliere tijden afspraak mogelijk in overleg.

Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) & de Dutch Chiropractic Federation (DCF)