Oedeemtherapie

Wat is Oedeem ?

Oedeem ontstaat door een stoornis in het lymfestelsel waardoor er meer vocht wordt aangevoerd dan er wordt afgevoerd. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel. 

 

Oedeem kent de volgende vormen:

 

 • lymfoedeem (nadat lymfklieren verwijderd zijn door een operatie of als complicatie van bestraling).

 • veneus oedeem (a.g.v. van trombose of operatie van bloedvaten).

 • traumatisch oedeem (a.g.v. een ongeval).

 • primair lymfoedeem (is een aangeboren aandoening, a.g.v. onvoldoende aangelegd of niet goed functionerend lymfsysteem).

 • secundair lymfoedeem (beschadiging van lymfevaten a.g.v. b.v. een operatie).

 • tertiair oedeem (a.g.v. bestraling en/of chemotherapie of medicijnen).

 • lipoedeem (ongelijke vetverdeling over het lichaam, oorzaak is niet bekend).

 
Oedeemfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie is een behandelmethode die gebruikt wordt om de overtollige vocht in het lichaam te verwijderen. De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren door middel van de volgende behandelmethodes:

 • Oefentherapie: Door het oedeem kan er een bewegingsbeperking zijn ontstaan waardoor bewegingsomvang en spierkracht zijn afgenomen. Door oefeningen kunt u de functie van uw ledematen weer verbeteren. Daarbij maken we gebruik van de "spierpompfunctie " van onze spieren. Dit is belangrijk voor het transport van oedeem.
   

 • Manuele lymfedrainage: Dit is een massagetechniek die de vocht verplaatst naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel goed functioneert.
   

 • Compressietherapie: Deze methode maakt gebruik van bandages en vervolgens therapeutische kousen om het effect van de therapie te behouden. 
   

 • Ademtherapie: Het aanleren van ademhalingstechnieken die de vochtafvoer stimuleren.
   

 • Lymfetaping: Hierbij wordt de huid iets optilt, met als gevolg dat de circulatie verbetert en de afvoer van de vocht beter kan plaatsvinden. Aanleren van zelfmanagement: ter aanvulling op de therapie wordt u (indien mogelijk) geleerd zichzelf te masseren, te bandageren en/of te tapen. Daarnaast krijgt u oefeningen mee om de ontstane verbeteringen te onderhouden of verder te vergroten. Beweeg! Oefenen helpt u zo snel mogelijk weer in uw dagelijks ritme te komen en de afvoer van het vocht te verbeteren.

 • Deep Oscillation®:  Is een behandelmethode met een apparaat waarmee een elektrostatisch veld in het weefsel ontstaat. Deze elektrostatische impulsen creëren trillingen in huid, bindweefsel, vetweefsel, spieren en in bloed- en lymfevaten tot een diepte van 8 centimeter.

 

Effecten van Deep Oscillation Therapy:

 • verminderen van lymfoedeem in de borst;

 • losmaken van fibrose (stralingsfibrose);

 • pijnverlichting;

 • verbeteren van de kwaliteit van huid en bindweefsel;

 • bevordering van wondgenezing;

 • weefselontspanning;

 • weefselherstel.

 

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zonder verwijzing komt, via de z.g.n. directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF), wordt er een afspraak met u gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en er wordt gekeken of er een indicatie is voor oedeemtherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door uw huisarts worden bekeken. Is dit geval neemt de oedeemtherapeut contact met uw huisarts op en verwijst u terug. Als er een indicatie is voor oedeemfysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De oedeemtherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de oedeemtherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Komt u met een verwijzing dan vindt er geen screening plaats, dit heeft de huisarts of specialist dan al met u gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande (m.u.v. de screening).

Vergoedingen

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemtherapie. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, de vervolgbehandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. We adviseren u om bij vragen hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico.

IK WIL EEN AFSPRAAK MAKEN

CONTACT GEGEVENS

DEN HAAG

Regentesselaan 371

2562 ED 

 

SCHEVENINGEN

Stevinstraat 190

2587 ET 

locatie dexascan

VOORBURG

Savallelaan 8

2273 JX 

Tel: 070-3000041

info@fysiochiro.nl   fax: 070-3547923

Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. Dit kan telefonisch of per mail op werkdagen, binnen kantoortijden van 8.30 – 17.00 uur.

 

Afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht . 

OPENINGSTIJDEN 

MAANDAG - VRIJDAG

8.00 u - 17.00 u

AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN 

Bel ons op werkdagen van 08.30 tot 17.30 op 070-30 000 41 voor meer informatie.

DEXA SCAN

locatie Scheveningen

op afspraak 

100% GECONTRACTEERD 

 

 

Openingstijden kunnen wisselen per lokatie, buiten de reguliere tijden afspraak mogelijk in overleg.

Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) & de Dutch Chiropractic Federation (DCF)